Event

Kontaktgruppedøgn

2 uger siden

Et døgn, hvor man er sammen med sin kontaktgruppe og tager på tur med sine kontaktlærere.

Find ud af hvor meget et år på efterskole koster for dig

Beregn pris