Event

Kristi himmelfarts ferie

3 uger siden

Eleverne får fri onsdag kl 15.15 og skal være retur søndag kl 21.15

Find ud af hvor meget et år på efterskole koster for dig

Beregn pris