Nyhed

Generalforsamling 2023

1 år siden

Indkaldelse til Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling 2023

 

Hermed indkaldes, i henhold til skolens vedtægter, til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling 2023.

 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Metodistkirkens danske Årskonference, torsdag d. 18. maj 2023 kl. 17.00, på Idrætsefterskolen Lægården, Lægårdvej 72, Holstebro

Dagsorden

  1. Konstituering: Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, ifølge vedtægterne, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen (torsdag d. 27. april).

Forslag sendes på e-mail til: [email protected]

Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen udgøres af skolekredsens medlemmer, hvilket vil sige alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark. Desuden har skolens ansatte, der ikke er medlemmer af skolekredsen, taleret ved generalforsamlingen.

 

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret, og er ligeledes valgbare til tillidsposter.

 

På vegne af bestyrelsen

Anne Grethe Mathiasen

Bestyrelsesformand