glade elever idrætsefterskole

Skolens
Inklusionstilbud

Vi skaber sammenhold

Inklusion af elever med særlige behov

Idrætsefterskolen Lægården optager også gerne elever med særlige behov – det være sig fagligt, personligt og socialt. Vi tilbyder elever med særlige behov inklusion med afsæt i skolens undervisning på  10. klassetrin.

Skriftlige inklusionsplaner

Idrætsefterskolen Lægården optager også elever med særlige behov – det være sig fagligt, personligt eller socialt. Vi tilbyder elever med særlige behov inklusion med afsæt i skolens undervisning på 10. klassetrin.

Vi er ikke en skole, der har kompetencer til at tilbyde specialundervisning. Vi er en skole, som ønsker at møde hver enkelt elev som den, de er, og i samarbejde med forældre arbejde på, at et efterskoleår på Idrætsefterskolen Lægården bliver et rigtig godt år for den enkelte.

Skolen arbejder målrettet med at få inklusionen til at lykkes. For os starter dette allerede inden optagelse på skolen med en personlig snak med elev og forældre. Efter denne snak vurderer vi, om vi er det rigtige match, set i lyset af de eventuelle særlige behov, den enkelte elev måtte have og de ressourcer vi har til rådighed.

I forbindelse med skolestart vil der blive udarbejdet skriftlige inklusionsplaner på samtlige inklusionselever. Planen kan indeholde både faglige og personlige områder. Inklusionsplanen underskrives af forældre og skole.

Kontakt os gerne for mere information eller læs mere Om Skolen.

Eleverne fra Lægården sidder i klasselokalet og får undervisning

Tilpasset tilbud

Inklusionstilbuddet tilpasses den enkelte elevs behov

 • flueben

  Støtte i den almindelige undervisning.

 • flueben

  Tolærerordning i dansk, matematik og engelsk.

 • flueben

  Suplerende undervisning/ekstra lektiestøtte.

 • flueben

  Kompensatorisk it-støtte.

 • flueben

  Støtte i skolens samværsdel – udvidet støtte ved kontaktlærer.

 • flueben

  Indstilling til ekstra tid ved folkeskolens prøver.