højt imod toppen idrætsefterskole

Undervisning på Lægården

Bliv klogere

Hvordan foregår undervisningen

På Lægården tager vi den faglige undervisning seriøst. Det er vigtigt, at eleverne mærker en faglig forbedring i løbet af skoleåret, så de er godt rustet til de udfordringer de kommer til at møde på de videregående uddannelser.

Hør meget mere om vores undervisning - book en rundvisning her!

Faglig undervisning i 10. klasse

Hos os har du forskellige valgmuligheder, når du skal sammensætte din 10.klasse. Først skal du vælge mellem Alterna10 eller en 10Classic.

 

Vælger du 10.Classic får du en ”grundpakke”, som indeholder fag du skal have hele året. Det er Dansk, Matematik og Engelsk.
Derudover skal du enten vælge Tysk, Fysik eller Samfundsfag og Livsoplysning.

 

Tysk er sprogundervisning, som du kender det fra 9. klasse. Målet er at ruste eleverne med solide sprogfærdigheder og en bred forståelse af den tyske kultur, hvilket kan være til gavn for deres fremtidige studier eller karriere.

Til sommer afsluttes faget med folkeskolens 10. klasseprøve.

 

Fysik i 10. klasse fortsætter, hvor du slap i 9. klasse. Målet er at give eleverne en solid forståelse af grundlæggende fysiske principper og processer, samt at udvikle deres analytiske og problemløsningsevner inden for dette område.

 

Til sommer afsluttes faget med folkeskolens 10. klasseprøve.

Samfundsfag og Livsoplysning

 

I dette fag vil du komme igennem 6-8 samfundsfaglige emner på et skoleår. Undervisningen bærer i høj grad præg af mundtlige oplæg, dit undersøgende arbejde og jeres fælles diskussioner og debatter.

 

Indholdet kredser omkring følgende:

 

 1. Etik og moral
 2. Kristendom, Livsoplysning og Medborgerskab
 3. Politik og samfundets opbygning
 4. Sociale og kulturelle forhold
 5. Samfundsøkonomi
 6. Forenings Danmark
 7. Klima og bæredygtighed
 8. Verden omkring os

 

Til sommer afsluttes faget med en individuel intern mundtlig prøve.

Lola og Jan

Man sender et barn afsted og får en ung voksen hjem. Det Lægården har givet vores barn er ubeskriveligt. Vi kan varmt anbefale Idrætsefterskolen Lægården.

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Underviser i klasselokale lærer idrætsefterskole

Alterna10

Et alternativ til den traditionelle 10. klasse
En 10. klasse for dig, som er fagligt velfunderet i alle fag og har afsluttet 9. klasse med et resultat, der giver adgang til ungdomsuddannelserne. Undervisningen tilrettelægges med både projektorienteret arbejde og timer med faglig fordybelse.

De faglige fordybelsestimer tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer, der skal bruges til videre uddannelse, men uden at være bundet af det traditionelle pensum. Alterna10 er, som det fremgår af navnet, et alternativ til den traditionelle 10. klasse og afsluttes derfor ikke med 10.klasses prøven.

I stedet færdiggøres skoleåret med et afsluttende projekt, der bedømmes og der gives en udtalelse til hver elev. Bemærk: Der skal afleveres en ansøgning for at blive optaget i Alterna10 - hvordan du ansøger kan du høre om ved at se denne korte video

Hvis du vil have det hurtige overblik over, hvad Alterna10 er kan du læse mere i denne folder, og du kan også høre tidligere elever fortælle om hvordan det er at gå i Alterna10

I DENNE VIDEO

flueben ikon - Idrætsefterskole

Tilpasning til individet

Vi forsøger at tilpasse undervisningen til den enkelte, så eleven føler at skolearbejdet er overskueligt og interessant

flueben ikon - Idrætsefterskole

Medier i undervisningen

Vi bruger mange forskellige medier for at variere undervisningen og møde eleverne der hvor de er. Vi har toptunet WiFi over hele skolen, så vi er klar til at gå den digitale fremtid i møde uden ventetid.

Nyt10-fag

Nyt10-fag er fordybelsesfag, som alle elever har 4 timer om ugen – og som klæder dig på til livet.

 

Nyt10-fagene skal fremme elevernes personlige og faglige udvikling og gøre dem nysgerrige på verden omkring dem.

 

Med udgangspunkt i valgte temaer gives eleverne mulighed for at anvende forskellige arbejdsformer, der giver rum for fordybelse.

 

Nyt10-fagene skal fremme elevernes forståelse af det omgivende samfund – det nære såvel som det fjerne – og medvirke til deres demokratiske dannelse.

 

Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem teori, praksis og projektarbejde.

 

Du skal vælge et af følgende syv fag, som du har i ca. et halvt år:

 • Krop, sundhed og mennesker
 • Teknologi og innovation
 • Eventmager
 • Samfundet omkring os
 • Næsten voksen og klar til at flytte hjemmefra
 • Fra jord til bord
 • Simple Living
3 unge mennesker sidder med deres computere og snakker om skolearbejdet

De forskellige Nyt10-fag

Du kan læse mere om, hvad de forskellige Nyt10-fag indeholder ved at trykke på  dette link

 

 1. Du kan læse meget mere om skolens visioner, madplaner og så videre under "Om Skolen".
 2. Vil du høre meget mere, kan du altid booke en rundvisning eller du kan kigge forbi på efterskolernes dag.