højt imod toppen idrætsefterskole

Undervisning på Lægården

Bliv klogere

Hvordan foregår undervisningen

På Lægården tager vi den faglige undervisning seriøst. Det er vigtigt, at eleverne mærker en faglig forbedring i løbet af skoleåret, så de er godt rustet til de udfordringer de kommer til at møde på de videregående uddannelser.

Hør meget mere om vores undervisning - book en rundvisning her!

Faglig undervisning i 10. klasse

Hos os har du forskellige valgmuligheder, når du skal sammensætte din 10 klasse. Først skal du vælge mellem Alterna10 eller en 10classic. Vælger du 10classic får du  en "grundpakke", som indeholder fag du skal have hele året. Det er Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik. Derudover skal du enten vælge Tysk eller Fagpakke

Tysk er almindelig sprogundervisning og tager udgangspunkt i det faglige niveau du er på efter 9. klasse.

 

Fagpakke vælger du, hvis du ikke ønsker tysk, men i stedet små faglige forløb i bl.a. dansk, matematik, sprog, kulturfag og naturfag.

En sidste ting du skal vælge et Nyt10fag, som er et fordybelsesfag du har i 4 timer om ugen. Du skal vælge et af følgende 7 fag, som du har i et halvt år af gangen: Krop, sundhed og mennesker, Teknologi og innovation, Eventmager, Samfundet omkring os, Næsten voksen, Fra jord til bord eller Simple Living. Du kan læse en kort beskrivelse af de forskellige fag ved at følge dette link med info om Nyt10fag. For en mere udførlig beskrivelse tryk her

 

lærer peger på smartboard, elev kigger på - idrætsefterskole
Lola og Jan

Man sender et barn afsted og får en ung voksen hjem. Det Lægården har givet vores barn er ubeskriveligt. Vi kan varmt anbefale Idrætsefterskolen Lægården.

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Underviser i klasselokale lærer idrætsefterskole

Alterna10

Et alternativ til den traditionelle 10. klasse
En 10. klasse for dig, som er fagligt velfunderet i alle fag og har afsluttet 9. klasse med et resultat, der giver adgang til ungdomsuddannelserne. Undervisningen tilrettelægges med både projektorienteret arbejde og timer med faglig fordybelse.

De faglige fordybelsestimer tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer, der skal bruges til videre uddannelse, men uden at være bundet af det traditionelle pensum. Alterna10 er, som det fremgår af navnet, et alternativ til den traditionelle 10. klasse og afsluttes derfor ikke med 10.klasses prøven.

I stedet færdiggøres skoleåret med et afsluttende projekt, der bedømmes og der gives en udtalelse til hver elev. Bemærk: Der skal afleveres en ansøgning for at blive optaget i Alterna10 - hvordan du ansøger kan du høre om ved at se denne korte video

Hvis du vil have det hurtige overblik over, hvad Alterna10 er kan du læse mere i denne folder, og du kan også høre tidligere elever fortælle om hvordan det er at gå i Alterna10

I DENNE VIDEO

flueben ikon - Idrætsefterskole

Tilpasning til individet

Vi forsøger at tilpasse undervisningen til den enkelte, så eleven føler at skolearbejdet er overskueligt og interessant

flueben ikon - Idrætsefterskole

Medier i undervisningen

Vi bruger mange forskellige medier for at variere undervisningen og møde eleverne der hvor de er. Vi har toptunet WiFi over hele skolen, så vi er klar til at gå den digitale fremtid i møde uden ventetid.

Fagdage


Henover hele skoleåret afsættes et antal dage til fagdage til såvel 9. som 10. kl. På disse fagdage kan der dels være tid til fordybelse i de respektive fag, mulighed for tværfaglig undervisning, prøverelateret undervisning m.m. I planlægningen af fagdagene tages der hensyn til det årlige timetal for hvert fag.

 

  1. Du kan læse meget mere om skolens visioner, madplaner og så videre under "Om Skolen".
  2. Vil du høre meget mere, kan du altid booke en rundvisning eller du kan kigge forbi på efterskolernes dag.

3 unge mennesker sidder med deres computere og snakker om skolearbejdet