mobbepolitik - idrætsefterskole

Lægården's mobbepolitik

Bliv klogere omkring mobbepolitikken

På denne side kan du læse om skolens mobbepolitik samt vores indsatser imod at undgå mobningen.

Vi skaber sammenhold

Skolen skal været et godt sted at være for alle elever og medarbejdere.

Skolen skal være mobbefri, så elevernes energi kan bruges på læring og udvikling.

Vi definerer mobning som:

1) Systematisk udelukkelse af en person fra fællesskabet.

2) Vedvarende negativ fokus på en eller enkelte elever, som derved føler sig udstødt eller forfulgt - f.eks. fysisk, psykisk, verbal eller digital mobning, men budskabet er altid det samm

3) Den eller de, det går ud over, oplever, at de er udstødt fra fællesskabet.

En gruppe drenge iført sportstøj, løfter en af deres venner så han ligger på langs.

Vi forebygger mobning ved:

 • At lægge vægt på en udviklende og forpligtende adfærd i mellem alle på skolen.
 • At være i tæt dialog med eleverne gennem hele vores virke på skolen gennem samtaler mellem de voksne og den enkelte elev.
 • At arbejde for et miljø, der fremmer hjælpsomhed, samarbejde, tolerance og accept, så eleverne ikke alene kan bruge deres egen energi på skole, men også kan få del i den synergi, der opstår, når fællesskabet er positivt for den enkelte.
 • Vi arbejder mod, at den enkelte elev bliver set, som hvem de er, og ikke hvad de er!

Vi griber ind mod mobning

 • Ved at tilbyde samtale og støtte til den elev, der bliver mobbet.
 • Ved at inddrage forældrene til den mobbede elev.
 • Ved at være opmærksomme på negativ og udstødende adfærd, og ved at stoppe den, når den forekommer.
 • Ved at reagere restriktivt på negativ adfærd i tale og/eller handling med samtale med den enkelte eller de som mobber.
 • Ved at inddrage forældre og ledelsen, hvis en negativ adfærd fortsætter på trods af samtaler og påtale.
 • Ved, såfremt mobningen stadig fortsætter, at indføre sanktioner mod den elev, der mobber. I yderste konsekvens kan eleven blive bortvist fra skolen.
 • Vi opfordrer til åbenhed omkring ting, der gør at en er eller kan være sårbar. Dette så de andre elever ved det og kan tage de rette hensyn.

En dreng og pige giver en tummel op til en gymnastiktræning