elever med deres ski

Om lægården

Vi er stolte af
vores efterskole

Her finder du information om Lægårdens historie, værdisæt og meget mere.

Surf rundt eller Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget.

Vi har gennemgået stor udvikling i løbet af årene

Lægården idrætsefterskole har udviklet sig fra at være en almindelig ungdomsskole til en idrætsefterskole med stort I. Vi sætter stort fokus på fysisk velvære og teknikken bag sporten - og ikke mindst på den enkelte elev og dennes personlige og faglige udvikling.

Pige kigger på kunstgræsbane - idrætsefterskole

Efterskolen for dig

Vi er stolte af vores efterskole og den positive udvikling, som skolen har gennemgået i løbet af årene. Vi har opnået en værdifuld erfaring i forhold til at drive idrætsefterskole, samtidig med at vi har rødder i et solidt værdigrundlag og en tydelig profil.

Skolen blev oprettet af Metodistkirken og dens ungdomsforbund i 1969. Som frikirke ønsker Metodistkirken at være en del af samfundet samt at udvikle dette. Kirkens positive livssyn om den enkeltes værd, om ansvar og muligheder for at gøre noget ved sin egen og andres situation er med til at skabe en varm og god atmosfære til at lære og vokse i.

Metodistkirken
Metodistkirken har et godt samarbejde med Folkekirken og landets øvrige kirkesamfund. Efterhånden som tiden er gået, har vi i 2005 valgt at ændre vores profil fra en almindelig ungdomsskole til en idrætsefterskole med stort I. Som idrætsefterskole tilbyder vi fem sportslinjer: fitness-, fodbold-, håndbold- og ro-linjen samt vores talentlinje.

Så hvad end du ønsker at få et efterskoleophold fyldt med fodbold, være en del af en håndbold efterskole, gå på fitness-linjen eller udleve din passion for roning, så finder du en plads på skolen til dig.

Johan Christensen Tidligere elev

Konge-efterskole!

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Skolens Værdigrundlag

ikon note - Idrætsefterskole

Skolens formål

Idrætsefterskolen Lægårdens formål er at drive efterskole inden for de rammer, der er gældende for frie kostskoler i metodismens ånd på kristeligt og folkeligt grundlag. Skolen skal søge at bibringe eleverne en almen uddannelse og opdragelse.

ikon sund mad - Idrætsefterskole

Udvikling

Vi tror på, at en styrkelse af menneskets sunde udvikling både fysisk, psykisk og åndeligt kan udvikle det til ansvarlig og engageret medborger med større selvforståelse.

ikon tale - Idrætsefterskole

Den enkelte og fællesskabet

Vi tror på, at det enkelte menneske udvikler sit selvværd og menneskeværd til gavn for dem selv og fællesskabet gennem positiv personlig udvikling og i det forpligtende samvær med andre. Det rummelige fællesskab er med til at støtte og udvikle den enkeltes accept af andre.

outdoor sport ikon - Idrætsefterskole

Idræt

Vi tror på, at mennesker udvikler deres personlige, psykiske og fysiske sundhed ved at opleve glæde og velvære sammen med andre. Også gennem fysisk aktivitet.

bøger ikon . Idrætsefterskole

Faglighed

Vi tror på, at undervisning og samarbejde styrker den faglige indsigt, skærper iagttagelsesevnen, udvikler den kritiske sans og fantasien til fordel for mennesket og samfundet.

kors ikon, kristendom - Idrætsefterskole

Kristendom

Vi tror på, at Guds kærlighed og tilgivelse kan forandre og udvikle mennesker, og vi giver det kristne budskab videre som en livsmulighed til vore elever.

ikon note - Idrætsefterskole

Skolens formål

Idrætsefterskolen Lægårdens formål er at drive efterskole inden for de rammer, der er gældende for frie kostskoler i metodismens ånd på kristeligt og folkeligt grundlag. Skolen skal søge at bibringe eleverne en almen uddannelse og opdragelse.