samling af eleverne i sandet

Skolevejledning

Få vejledning til din uddannelsesdrømme

Vi tilbyder vejledning med det formål at dig mulighed for at få et overblik over mulige og relevante uddannelsestilbud samt afklare dine egne uddannelsesønsker.
Vejledningen skal bidrage til, at valget af uddannelse bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.

Målsætningen for vejledningen

Vejledningen skal inddrage den enkelte elevs interesser og evner, herunder uformelle og oversete kompetencer. Vejledningen skal medvirke til at eleven får klarlagt, hvor de kan tage den ønskede ungdomsuddannelse og hvad den indebærer af fag, lektier m.m.

studievejleder på Lægården

Vejledningsaktivitet

  • Vejlederne laver en fællesvejledning for alle elever, hvor de introduceres for årsplanen for vejledning samt relevante hjemmesider. Desuden introduceres 10. klasserne til brobygning.
  • I løbet af året er alle elever til 1-2 samtaler med deres vejleder. Den første samtale koncentrerer sig primært om en konkretisering af elevens interesser, ønsker, kompetencer samt erfaringer og spørgsmål.
  • Brobygningsugen - afklaring af elevens ønsker og muligheder i forhold til valg af ungdomsuddannelse.
  • Praktik skal helst foregå i skolens ferier (uge 42 eller uge 7).
  • Alle elever udarbejder i løbet af året en personlig uddannelsesplan og på baggrund af denne og det valgte brobygningsforløb laves OSO.
  • OSO - Obligatorisk Selvvalgt Opgave (10. kl.).
  • OSO, brobygning og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven opnår et solidt grundlag for valg af ungdomsuddannelse.
  • OSO påbegyndes umiddelbart efter brobygning.

Årsplan

flueben ikon - Idrætsefterskole

Oktober

Introaften til vejledning for eleverne, herunder præsentation af UG.dk og brobygning, første samtale med vejleder samt valg af brobygningsforløb.

flueben ikon - Idrætsefterskole

November

Første samtale - fortsat brobygning.

flueben ikon - Idrætsefterskole

December

OSO-opgave samt information til elever og forældre om tilmelding til uddannelserne.

flueben ikon - Idrætsefterskole

Januar

Login til Optagelse.dk udleveres, og arbejdet med optagelse på kommende skole påbegyndes. Vi forventer, at elevernes tilmeldinger afsluttes i løbet af uge 6. Skolens vejledere hjælper selvfølgelig.

flueben ikon - Idrætsefterskole

Marts

Alle ansøgninger sendes til uddannelsesinstitutionerne af vejlederne hos Lægården.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Vejlederne introducerer eleverne til den digitale optagelsesportal optagelse.dk og udleverer et login til hver elev. Dette betyder, at eleverne på skolen og i samarbejde med forældrene kan udfylde ansøgningsskemaet online.

Vejlederne er behjælpelige med udfyldning af ansøgningsskemaet og ansvarlige for at disse sendes digitalt til de aktuelle uddannelsesinstitutioner.

Den endelige beslutning om valg af ungdomsuddannelse er elevens og forældrenes fælles ansvar.

Såfremt vejlederne ikke er enig i elevens/forældrenes beslutning om valg af uddannelse, kan de vurdere eleven ”ikke uddannelsesparat”, og herfra overtager elevens UU-center.

Vores deadline for ansøgningsskemaerne er omkring vinterferien, så vejlederne kan nå at læse ansøgningen igennem inden undervisningsministeriets deadline den 1 marts.

Læs mere Om Skolen her eller Kontakt os ved spørgsmål.

lærer peger på smartboard i undervisning på Idrætsefterskolen Lægården

Præsentation af vejlederne

Vejlederne er en del af skolens og elevernes hverdag. De har således kontakt til eleverne både i og udenfor undervisningen, hvilket giver optimale betingelser for vejledningen. Alle elever er tilknyttet en primær vejleder.

Du møder dem sandsynligvis på Efterskolernes Dag

Lærer Lægården idrætsefterskole

Kirsten Lillebæk

Lærer og skolevejleder
Email: [email protected]

Elsebeth Grønne

Lærer og vejleder
Email: [email protected]

Hanne Urup Engbjerg

Lærer & Psykolog
Email: [email protected]