Nyhed

Generalforsamling 2021

2 uger siden

I år afholdes Lægårdens generalforsamling i en virtuelt model pga Coronarestiktionerne. Dagsorden for generalforsamling kan ses via dette link eller herunder:

Indkaldelse til Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling 2021

Hermed indkaldes, i henhold til skolens vedtægter, til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen afholdes online i forbindelse med Metodistkirkens danske Årskonference lørdag d. 22. maj 2021 kl. 13.30-14.15 på ZOOM.

Linket til ZOOM vil blive delt, når tiden nærmer sig.

Læs Ledelsesberetning og årsrapport her:

Ledelsesberetning

Årsrapport

Dagsorden

  1. Konstituering: Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, ifølge vedtægterne, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen (lørdag d. 15. maj).

Forslag sendes på e-mail til: [email protected]

Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgøres af skolekredsens medlemmer, hvilket vil sige alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark. Desuden har skolens ansatte, der ikke er medlemmer af skolekredsen, taleret ved generalforsamlingen.

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret, og er ligeledes valgbare til tillidsposter.

På vegne af bestyrelsen

Anne Grethe Christensen

Bestyrelsesformand