glade elever idrætsefterskole

Skolens
Inklusionstilbud

Vi skaber sammenhold

Inklusion af elever med særlige behov

Idrætsefterskolen Lægården optager også gerne elever med særlige behov – det være sig fagligt, personligt og socialt. Vi tilbyder elever med særlige behov inklusion med afsæt i skolens undervisning på  10. klassetrin.

Skriftlige inklusionsplaner

Der udarbejdes skriftlige inklusionsplaner på samtlige inklusionselever af skolens psykolog. Planen kan indeholde både faglige og personlige områder. Planen drøftes med eleven og forældrene ved opstart af skoleåret, og efterfølgende efter behov. Som et minimum ved de to årlige skolehjemsamtaler. Inklusionsplanen underskrives af forældre og skole.

Skolen arbejder målrettet med at få inklusionen til at lykkes. En af forudsætningerne for dette er, at skolen allerede ved optagelsen, får flest mulige oplysninger om elevens særlige behov.

 

Det er derfor vigtigt, at I som forældre oplyser skolen om jeres barns særlige behov, uanset om de er små eller store. Skolen vurderer så, sammen med jer, om jeres barn kan gives et inklusionstilbud.

 

Kontakt os gerne for mere information eller læs mere Om Skolen.

Tilpasset tilbud

Inklusionstilbuddet tilpasses den enkelte elevs behov

 • flueben

  Støtte i den almindelige undervisning.

 • flueben

  Tolærerordning i dansk, matematik og engelsk.

 • flueben

  Suplerende undervisning/ekstra lektiestøtte.

 • flueben

  Kompensatorisk it-støtte.

 • flueben

  Støtte i skolens samværsdel – udvidet støtte ved kontaktlærer.

 • flueben

  Indstilling til ekstra tid ved folkeskolens prøver.