Nyhed

Generalforsamling

2 år siden

Indkaldelse til Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling 2022

Hermed indkaldes, i henhold til skolens vedtægter, til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Metodistkirkens danske Årskonference, fredag d. 13. maj 2022 kl. 15.30, i Strandby Metodistkirke – Strandvej 36, 9970 Strandby.
Dagsorden
1. Konstituering: Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, ifølge vedtægterne, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen (fredag d. 22. april).
Forslag sendes på e-mail til: [email protected]
Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen udgøres af skolekredsens medlemmer, hvilket vil sige alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark. Desuden har skolens ansatte, der ikke er medlemmer af skolekredsen, taleret ved generalforsamlingen.

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret, og er ligeledes valgbare til tillidsposter.

På vegne af bestyrelsen
Anne Grethe Mathiasen
Bestyrelsesformand