højt imod toppen

Om Lægården

Undervisning på Lægården

Undervisning på Lægården

På Lægården tager vi den faglige undervisning seriøst. Det er vigtigt, at eleverne mærker en faglig forbedring i løbet af skoleåret, så de er godt rustet til de udfordringer de kommer til at møde på de videregående uddannelser.

Faglig undervisning i 10. klasse

Matematisk spor
Elever på matematiksporet får ekstra undervisning i matematik og fysik, men har til gengæld ikke tysk. Fordybelsestimerne vil på science-sporet primært have et naturvidenskabeligt fokus.

Sprogligt spor
Elever på det sproglige spor får ekstra undervisning i de sproglige fag (engelsk og tysk samt en introduktion til fransk, spansk og evt. andre sprog), men har til gengæld ikke fysik. Fordybelsestimerne vil på det sproglige spor primært have et sprogligt, kulturelt og samfundsfagligt fokus.

Alment spor
Elever på det almene spor får undervisning i de almindelige skolefag inklusive både tysk og fysik. Elever, der tidligere har været fritaget for tysk kan på dette spor i stedet for tysk vælge faget ”lektiestøtte”, som er et fag hvor eleven får ekstra hjælp primært inden for fagene dansk og matematik. Faget er IKKE specialundervisning.

samling af eleverne i sandet

flueben ikon

Tilpasning til individet

Vi forsøger at tilpasse undervisningen til den enkelte, så eleven føler at skolearbejdet er overskueligt og interessant

flueben ikon

Medier i undervisningen

Vi bruger mange forskellige medier for at variere undervisningen og møde eleverne der hvor de er. Vi har toptunet WiFi over hele skolen, så vi er klar til at gå den digitale fremtid i møde uden ventetid.

plads til et lille kortspil

Fordybelsestimer
I løbet af det ugentlige skema er der afsat sammenhængende 4 x 45 min. undervisning. Timerne er tildelt klassens fagteam, og her tilsigtes det, at eleverne skal møde anden kreativ og anderledes undervisning.
Lærerne i fagteamet planlægger fordybelsestimerne ud fra bl.a. fag, temaer, tværfaglighed, ekskursioner og projektopgaver.

Eleverne skal i fordybelsestimerne møde en blandet form for undervisning, og de sammenhængende lektioner gør det muligt for eleverne at fordybe sig i emnet/temaet. Der vil ligeledes også være større mulighed for lærerne at anvende forskellige arbejdsformer, der fordrer elevernes læringstilegnelse.

Fagdage
Henover hele skoleåret afsættes et antal dage til fagdage til såvel 9. som 10. kl. På disse fagdage kan der dels være tid til fordybelse i de respektive fag, mulighed for tværfaglig undervisning, prøverelateret undervisning m.m. I planlægningen af fagdagene tages der hensyn til det årlige timetal for hvert fag.

  1. Du kan læse meget mere om skolens visioner, madplaner og så videre under "Om Skolen".
  2. Vil du høre meget mere, kan du altid booke en rundvisning eller du kan kigge forbi på efterskolernes dag.

Book en fremvisning, og se hvordan en hverdag kunne se ud for dit fremtidige efterskoleforløb

Book nu